Päivän sana 1.5.2020

Matt. 8:10

Tämän päivän sananselitys on lyhentäen lainattu saksalaisen akateemikko-pastori Hansjörg Bräumerin hartauskirjasta, Kuulevin korvin. SLEY-kirjat 1980. Rukous on lyhentäen ja muokaten lainattu kirjasta, Rukouskirja. Kristikunnan väsymättömien rukoilijoiden rukouksia. Otava 1942.

Raamatunkohta

Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: “Totisesti minä sanon teille: en ole kenellekään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa." (Matt. 8:10)

Sananselitys

Uudessa testamentissa kerrotaan vain kahteen otteeseen siitä, että Jeesus ihmettelee: ensimmäisen kerran Nasaretin asukkaiden epäuskoa ja toisen kerran Kapernaumin pakanaupseerin uskoa (Mark. 6:6).

Jeesus sanoo sadanpäämiehen asennoitumisesta: “Tämä on uskoa.” Mies tunnustaa ensiksi: “Sinä, Jeesus, olet Jumala Jumalasta.” Sitten hän rukoilee: “Auta minua.” Tällä tavalla hän tunnusti uskonsa kaikkien Kapernaumin ja sen ympäristön asukkaiden edessä. Seuraavaksi hän tajusi sen valtavan kuilun, joka vallitsi Jeesuksen ja hänen itsensä välillä, mutta hän uskoi vakaasti, että Jeesus pystyy rakentamaan sillan sen yli. Jeesuksen ei tarvitse muuta kuin lausua yksi ainoa sana. —

Selvittääkseen luottamustaan Jeesukseen hän ottaa yksinkertaisen esimerkin omasta kokemuspiiristään. “Katso, kun minä annan sotilaalleni käskyn, niin hän noudattaa sitä. Kuinka paljon suurempi onkaan sinun voimasi, sinun, joka olet Jumalasta.” Päämies luottaa lujasti siihen, että se mitä Jeesus sanoo, tapahtuu, vaikkei hän vielä näekään mitään. Usko merkitsee tällaiusta lujaa luottamusta siihen, että se mitä Jeesus sanoo, käy toteen.

Rukous

Herra, minun Jumalani.
Olen rukoillut sinua ja pyytänyt sinulta paljon.
Nyt minun täytyy odottaa.
Minun on lupa sanoa, että minulla on jo se,
mitä olen pyytänyt,
vaikka se on vielä Isäni tallessa.
Opeta minua oikein odottamaan.
Minä en osaa sitä.
Olen levoton ja malttamaton.
Ryhdyn itse toimeen, kun pitäisi odottaa
ja lepään, kun pitäisi toimia.
Jumala.
Anna minulle viisautta ja malttia.
Kanna sylissäsi tämä hätäilevä,
ymmärtämätön lapsesi.
Opeta minua oikein lepäämään ja oikein toimimaan.
Minä tahdon pitää kiinni sinun sanastasi
ja ihanista lupauksistasi.
Herra, auta minua.
Herra, siunaa minua.

Aamen.


Julkaistu 1.5.2020